Turkish translation

If you need Turkish translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Professional Turkish translation

At present, Turkish is a very active language and translating Turkish is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality Turkish translation service, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Turkish translators, who carry out their job with professionalism and rigour.

Turkish belongs to the family of Altaic languages. Its origin lies in the Turkish language spoken by people from Central Asia that settled in Anatolia in the Middle Ages and, in the thirteenth century, founded what eventually became the Ottoman Empire.

Although only official in Turkey and Cyprus, it has legally recognized in Romania and Kosovo, and it is protected in Macedonia, Greece (spoken in Western Thrace and the islands of Rhodes and Kos) and Bulgaria. There are about 85 million speakers of Turkish.

The language reform of 1928 meant the replacement of the Arabic alphabet with the Latin alphabet (with some minor differences). This made Turkish easier to learn and understand.

Turkish has two major dialect blocks: Eastern and Western. The fact that Istanbul is divided into two continents, Europe and Asia, encourages foreign trade and exports with other countries in the region, such as Italy, Germany and France, among others. The capital of Turkey is Ankara.

If you need Turkish translations and you are looking for a good Turkish translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

TÜRKÇE ÇEVİRMENLER

Günümüzde Türkçe oldukça aktif kullanılan bir dildir ve Türkçe çeviri SIGNEWORDS’de her gün yaptığımız aktivitelerden biridir. Bu dil, hem resmi alanlarda (idari, televizyon ve radyo veya eğitim) hem de özel alanlarda (yazılı basın, iş, üretim veya sosyal ağlar) kullanılmaktadır. Bu nedenden ötürü, bu dildeki bilgi ve iletişim talebini karşılamak adına yüksek kalitede Türkçe çeviri hizmeti sunmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple işini profesyonel ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiren, kalifiye ve etkin, ana dili Türkçe olan bir Türkçe çevirmen ekibine sahibiz.

Türkçe dili Altay dil ailesine aittir. Bu dilin kökeni Orta Çağda Orta Asya’dan Anadolu’ya yerleşen ve on üçüncü yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu haline gelen, Türkçe konuşan kişilere dayanmaktadır.

Sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi dili olsa da Romanya ve Kosova’da da yasal şekilde tanınmaktadır ve Makedonya, Yunanistan (Batı Trakya ve Rodos ve Kos Adaları’nda konuşulmaktadır) ve Bulgaristan’da korunmuştur. Yaklaşık 85 milyon kişi Türkçe konuşmaktadır.

1928 yılında yapılan dil reformu ile (birkaç küçük değişiklikle) Latin alfabesi kabul edilmiş ve Arap alfabesinin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Bu da bizler için Türkçeyi öğrenme ve anlamayı kolaylaştırmıştır.

Türkçe’nin iki önemli diyalekt bloğu vardır: Doğu ve Batı. İstanbul’un Avrupa ve Asya olarak iki kıtaya bölünmüş olması, İtalya, Almanya ve Fransa gibi kıtadaki diğer ülkelerle olan yabancı ticaret ve ithalatı kolaylaştırmaktadır. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

Eğer Türkçe çeviri ihtiyacınız varsa ve iyi bir Türkçe çevirmen arıyorsanız, SIGNEWORDS’de size yardımcı olmak için hazırız.

ASK FOR A FREE QUOTE