Vietnamese translation

Signewords Vietnamese translationIf you need to hire a Vietnamese translation with a quality guarantee,

at SIGNEWORDS, we provide Vietnamese into any language and any language into Vietnamese translations.

Ask for a free quote

At present, Vietnamese is a very active language, and the Vietnamese translation is one of the activities we carry out daily at SIGNEWORDS

→ through our professional translation services.

Native Vietnamese translators

The Vietnamese language is used in both public (administration, mass communications, and education) and private sectors (publishing, business, social networks).

Consequently, we believe that it is essential to provide high-quality Vietnamese translation service,

→ to satisfy the demand for information and communication in this language.

For that reason, we have a skilled and efficient team of native Vietnamese translators, who carry out their job with professionalism and rigor.

A little history to better understand our Vietnamese translation service

Vietnamese is the official language of Vietnam (officially the Socialist Republic of Vietnam),

a country located along the eastern rim of the Indochina Peninsula, with a population of around 92.7 million, making it the world’s 14th most populous country.

The language of the Vietnamese (Kinh) people:

Due to massive emigration and cultural influence, speak Vietnamese:

 • sizeable ethnic communities in the USA, where it is the sixth most used language (1,8 mln),
 • Kampuchea (0.6 mln),
 • France (0,25 mln),
 • Taiwan (0.2 mln),
 • Australia (0.16 mln),
 • Canada (0.15 mln), and
 • Laos (0.15 mln),
 • with smaller numbers also in:
  • Russia,
  • South Korea,
  • and elsewhere.

The Vietnamese language (Tiếng Việt) belongs to the Viet–Muong subgroup of the Mon–Khmer branch of the Austroasiatic language family that also includes:

 • Khmer, spoken in Kampuchea,
 • Mon, spoken in Burma, and
 • various tribal and regional languages,
  • spoken in eastern India and southern China.

It is an essentially monosyllabic (single syllables make words) tonal language having six tones.

 • Because of its tonal nature, change in pitch levels causes the difference in the meaning of a word, while spoken Vietnamese acquires particular sing-song modulation, which is not easy to learn.
 • There are three mutually intelligible main dialects differing in terms of pronunciation and to a certain extent in vocabulary, corresponding to the three main regions of Vietnam (Northern, Central, and Southern),

though the Northern Hà Nội dialect is the most widely used.

Written Vietnamese has a rather complicated history

Starting from around 9th century AD and for about ten subsequent centuries, most official documents were written using Classical Chinese hieroglyphic system called ‘chữ nho.’

Currently, they still use it in lettering banners traditionally prepared for various social events.

 • From around the 13th century, however, a new ‘demotic’ writing system also emerged known as ‘chữ nôm,’ in which borrowed and adapted Chinese hieroglyphs were usually combined to indicated both the meaning and the pronunciation of a Vietnamese word.
  • This somewhat cumbersome system was used only in literature and non-official documents.
 • Around the 17th century, Catholic missionaries developed a Romanized scriptchữ quốc ngữ’ to translate religious literature.
 • However, it did not come to broad usage until the beginning of the 20th century, when, under French colonial rule, this more straightforward system was found more expedient for teaching and communication.
 • By the mid 20th century, virtually all writing was done in chữ quốc ngữ, which became the official script with national independence.

If you need to carry a Vietnamese translation out and you are looking for an excellent native translator,

at SIGNEWORDS, we are here to assist you.

ASK FOR A FREE QUOTE

Dịch thuật tiếng Việt

Nếu bạn đang cần biên phiên dịch tiếng Việt, tại SIGNEWORD, chúng tôi sẽ giúp bạn. Yêu cầu báo giá miễn phí.

Hiện nay, tiếng Việt là ngôn ngữ đang được sử dụng rất sôi động, bởi vậy dịch tiếng Việt là một trong những hoạt động chúng tôi thực hiện hàng ngày tại SIGNEWORDS.

Đây là ngôn ngữ được dùng bởi các cơ quan nhà nước (hành chính, thông tin đại chúng, giáo dục) cũng như trong các hoạt động tư nhân (xuất bản, thương mại, mạng xã hội).

Chính vì lẽ đó, chúng tôi tin tưởng rằng việc cung cấp một dịch vụ dịch tiếng Việt có chất lượng cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thỏa mãn nhu cầu liên lạc và thông tin của xã hội bằng ngôn ngữ này.

Vì thế, chúng tôi đã xây dựng và phát triển một đội ngũ phiên dịch viên tiếng Việt có trình độ chuyên môn cao cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thống của Việt Nam (tên gọi đầy đủ là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), một quốc gia trải dài bên bờ tây bán đảo Indochina, với dân số 92.7 triệu người và là nước đông dân thứ 14 trên thế giới.

Tiếng Việt của người Kinh không chỉ là ngôn ngữ chính của đại đa số người Việt mà còn là tiếng mẹ đẻ của dân tộc thiểu số Gin tại tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Do làn sóng di dân mạnh mẽ trong những năm gần đây cùng sự giao lưu văn hóa không ngừng,

tiếng Việt hiện đang được sử dụng bởi một bộ phân dân cư khá lớn tại Hoa Kỳ, trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 6 tại quốc gia này (1,8 triệu người), Campuchia (0,6 triệu), Pháp (0,25 triệu), Đài Loan (0,2 triệu), Australia (0,16 triệu), Canada (0,15 triệu) và Lào (0,15 triệu), chưa kể tại Nga, Hàn Quốc và nhiều nước khác cũng có một số lượng người không nhỏ nói tiếng Việt mặc dù con số có thể thấp hơn.

Tiếng Việt thuộc chi ngữ Môn-Khmer, một nhánh của ngữ hệ Ấn Âu, bao gồm cả tiếng Khmer nói tại Campuchia, tiếng Môn nói tại Myanmar và nhiều vùng và cộng đồng thiểu số thuộc tây Ấn Độ và nam Trung Quốc.

Về cơ bản đây là ngôn ngữ đơn âm (mỗi từ hay tiếng chỉ có một âm tiết) và có thanh điệu với sáu thanh điệu tất cả.

Vì tính chất thanh điệu này mà sự thay đổi âm điệu có thể làm thay đổi nghĩa của từ, và tiếng Việt khi nói cần có những uốn lượn về âm điệu nhất định, hoàn toàn không dễ học đối với những người học tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Nhìn chung tiếng Việt có ba loại tiếng địa phương không quá khác nhau về mặt phát âm và từ vựng, tương ứng với ba vùng miền chính của đất nước (miền bắc, miền trung và miền nam), theo đó tiếng miền Bắc vùng Hà Nội là thứ tiếng được sử dụng rộng rãi nhất.

Về mặt chữ viết, tiếng Việt có một lịch sử khá phức tạp.

Bắt đầu từ khoảng thế kỉ thứ IX sau công nguyên và kéo dài trong khoảng mười thế kỉ tiếp sau đó, hầu hết các văn bản tiếng Việt được viết bằng hệ thống chữ tượng hình có nguồn gốc Hán cổ được gọi là ‘chữ nho’.

Hiện nay loại kí tự này vẫn được sử dụng để viết câu đối (khẩu hiệu truyền thống) trong các dịp lễ tết.

Tuy nhiên, từ khoảng thế kỉ XIII, một hệ thống chữ viết mới ‘thuần Việt’ xuất hiện và được biết đến với tên gọi ‘chữ nôm’, là hệ chữ trong đó các chữ tượng hình vay mượn và cải biến từ chữ Hán cổ được kết hợp với nhau để nói lên ý nghĩa và cách phát âm của một từ tiếng Việt.

Hệ chữ ngữ tố khá cồng kềnh này chỉ được sử dụng trong văn chương và các văn bản không chính thức.

Vào khoảng thế kỉ XVII, những nhà truyền đạo công giáo đã phát triển một hệ chữ mới theo hướng la mã hóa và đặt tên là ‘chữ quốc ngữ’, nhằm mục đích để dịch các văn bản tôn giáo.

Tuy nhiên, hệ chữ này không được sử dụng rộng rãi mãi cho đến đầu thế kỉ XX, khi thực dân Pháp cho rằng hệ chữ đơn giản hơn này sẽ thuận tiện hơn cho việc dạy học và thông tin với dân bản địa.

Vào khoảng giữa thế kỉ XX, hầu hết tất cả các văn bản tại Việt Nam đều được viết bằng chữ quốc ngữ, và đã trở thành hệ chữ chính thống quốc gia khi Việt Nam giành độc lập.

Nếu bạn cần dịch từ/sang tiếng Việt, và bạn đang tìm một phiên dịch tiếng Việt có trình độ, tại SIGNEWORDS, chúng tôi sẽ giúp bạn.

ASK FOR A FREE QUOTE