Basque Translations Service / Euskal itzultzaileak

If you need (Euskera) Basque translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Professional (Euskera) Basque translation service

At present, Basque is a very active language and translating Basque is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality Basque translation service, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Basque translators, who carry out their job with professionalism and rigour.

Euskera is a non Indo-European language (an isolated tongue) that is spoken in the north east of Spain (the three provinces belonging to the País Vasco – Álava, Vizcaya and Guipúzcoa – and part of the Comunidad Foral de – Autonomous Region of – Navarra) and in the south west of France (known as the French Basque Country). However, it is only official in Spain. Presently, Euskera has about 800.000 speakers; all of them are bilingual.

There are many theories regarding the unknown origin of Euskera, some relate it to pre-Roman Iberian tongues from the Iberian Peninsula, others with Caucasian languages and some even with the Berber tongue. However, all these theories lack solid foundations. The only one that has been proved is the one that links it with the old Aquitaine language or archaic Euskera.

Since the 1st century ac, and mainly during the 18th and 19th centuries, Euskera has experimented a large territorial reversal. The large dialectal fragmentation is one of the causes of this, which is why, at the beginning of the 20th century, a unique written register, Euskara batua, was created, it is regulated by the Real Academia de La Lengua Vaska (Euskaltzaindia – Royal Academy of the Basque language).

Presently, it is a very active language, used both in public areas (administration, television and radio, education, etc.) and in private. Due to this, here at SIGNEWORDS, we feel it is of great importance to offer a translation service that satisfies the demand for information and communication in this language, therefore we offer a team of qualified, efficient, native translators who deliver professional and accurate work.

If you need Basque translations and you are looking for a good Basque translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

Euskal itzultzaileak

Gaur egun, euskara oso hizkuntza aktiboa da, eta euskara itzultzea SIGNEWORDSen egunero egiten ditugun jardueretako bat da. Hizkuntza hori bai eremu publikoan (administrazioan, telebistan eta irratian edo hezkuntzan) bai pribatuan (prentsa idatzian, negozioetan, ekoizpenean edo gizarte-sareetan) erabiltzen da. Hori dela-eta, oso garrantzitsua iruditzen zaigu euskaratik/euskarara itzultzeko kalitate oneko zerbitzua eskaintzea, hizkuntza horretan dagoen informazio- eta komunikazio-eskaria betetzeko. Horretarako, lana profesionaltasunez eta zorroztasunez betetzen duten euskaratiko/euskararako bertako itzultzaile gaitu eta eraginkorren taldea daukagu.

Euskara ez da hizkuntza indoeuroparra eta isolatuta dago. Espainiako ipar-ekialdean (Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzietan –Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa– eta Nafarroako Foru Erkidegoaren zati batean) eta Frantziako hego-mendebaldean (Ipar Euskal Herrian edo Iparraldean) hitz egiten da, baina Espainian baino ez da ofiziala. Gaur egun, euskarak 800.000 hiztun inguru ditu, guztiak ere elebidunak.

Hainbat hipotesi egon dira euskararen jatorri ezezagunaren inguruan; horien arabera, Iberiar penintsulako erromatarren aurreko hizkuntza iberiarrekin, Kaukasoko hizkuntzekin edota berbererarekin erlazionatuta dago euskara. Alabaina, hipotesi horiek guztiek ez dute oinarri sendorik. Bakarra frogatu da, euskara akitaniera zaharrarekin edo aitzineuskararekin erlazionatzen duena.

K.a. I. mendeaz geroztik, euskararen hedadura asko txikitu da, bereziki XVIII. eta XIX. mendeetan. Horren arrazoietako bat hainbat euskalkitan zatituta egotea izan da. Hala, XX. mendearen hasieran, erregistro idatzi bakarra, hots, euskara batua, sortu zen, Euskaltzaindiaren araupean.

Gaur egun, bizirik dagoen hizkuntza da, bai arlo publikoan (Administrazioa, telebista eta irratia, hezkuntza, etab.) bai pribatuan. Hori dela eta, SIGNEWORDS-en uste dugu funtsezkoa dela hizkuntza honetan dagoen informazio- eta komunikazio-eskariari erantzungo dion itzulpen-zerbitzua eskaintzea. Horretarako, itzultzaile gaituak eta eraginkorrak ditugu, guztiak ere euskaldun zaharrak, beren lana profesionaltasunez eta zorroztasunez egiten dutenak.

Euskaratiko/euskararako itzulpenik behar baduzu eta euskaratiko/euskararako itzultzaile on baten bila bazaude, SIGNEWORDSen zure esanetara gaude.

ASK FOR A FREE QUOTE